PRIJAVA LIGE - INFO

ZAMOLBA svim klubovima i ekipama da ne čekaju zadnji dan roka jer ako bude nepravilnosti na prijavama jednostavno neće biti dovoljno vremena za ispravke.

Nadalje na zadnjoj Skupštini je izglasnao da se zadani rok neće prolongirati niti će se uvažiti prijave iza navedenog datuma 26.09.2017.

Dolje u tekstu dopunjavati ćemo kako nam stignu prijave.

  • 20.09.2017. 06:46:22
  • Pikado Savez Brodsko - posavske županije
  • Vijesti
  • Komentari (3)
Pročitaj više

LJETNA MASTERS SERIJA

CB DOLLAR & PK DOLLAR organiziraju ljetnu Masters seriju u CB DOLLARU na Koloniji, te vas ovim putem sve pozivaju da se zabavite uz pikado sport tijekom ljetnih dana i sezonske stanke.

  • 11.07.2017. 17:21:37
  • Pikado Savez Brodsko - posavske županije
  • Vijesti
  • Komentari (4)
Pročitaj više